Najważniejsze przepisy dla kierowców samochodów ciężarowych

Pomimo tego, że poruszanie się samochodem ciężarowym wymaga osobnej kategorii prawa jazdy, a to kategorii C lub C+E, to bardzo często nie zdajemy sobie sprawy lub po prostu zapominamy o obowiązujących kierowców samochodów ciężarowych przepisach. Wbrew pozorom różnic pomiędzy prowadzeniem samochodu osobowego, a ciężarowego, jest całkiem sporo. Jednocześnie naruszenie przepisów podczas prowadzenia samochodu ciężarowego może być znacznie bardziej dotkliwe w aspekcie finansowym. O czym warto wiedzieć i pamiętać w kwestii przepisów dotyczących kierowców samochodów ciężarowych?

Czas pracy kierowcy

Podstawowymi przepisami, które jednocześnie sprawiają olbrzymie problemy nawet zawodowym kierowcom ciężarówek, są przepisy dotyczące maksymalnego dziennego czasu pracy. Na gruncie obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów, a to rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2006, we wszystkich państwach członkowskich obowiązują wspólne i tożsame zasady w tym zakresie. W Polsce implementacje rozporządzenia stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879).

Kierowca samochodu ciężarowego może pracować dziennie maksymalnie 9 godzin, zaś w ciągu tygodnia rozpoczynającego się w poniedziałek o godzinie 0:00 i kończącego się w niedziele o 23:59, może dwukrotnie przedłużyć dzienny czas pracy do 10 godzin. Jednocześnie po 4,5 godziny jazdy konieczna jest przerwa trwająca 45 minut (można ją rozłożyć na 15 i 30 minut). Jednocześnie limity czasu pracy dotyczą również tygodni pracy – w ciągu tygodnia nie można przekroczyć 56 godzin jazdy, zaś w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniu już tylko 90 godzin jazdy.

Przekroczenia w zakresie czasu pracy kierowcy mogą skutkować nałożeniem przez Inspekcję Transportu Drogowego kar – od stu złotych za przekroczenie tygodniowego czasu jazdy do dwóch godzin do nawet dwóch tysięcy złotych za brak obowiązkowego tachografu mierzącego czas pracy kierowcy.

Ograniczenia tonażowe i wysokościowe

Pomimo tego, że ograniczenia tonażowe i wysokościowe dotyczą wszystkich uczestników ruchu drogowego, to największe znacznie mają właśnie w przypadku kierowców samochodów ciężarowych. Co prawda miejsca o ograniczonej wysokości przejazdu są w naszym kraju coraz lepiej oznakowane, to wciąż zdarzają się wypadki powodujące uszkodzenie samochodu ciężarowego oraz konstrukcji całego wiaduktu lub mostu. Nawet jeżeli uda nam się przejechać w „zakazanym miejscu”, to możemy spodziewać się srogiego mandatu wystawionego na podstawie monitoringu.

Ograniczenia wjazdu do miast

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym pozwoliły między innymi prezydentom miast na wprowadzanie organizacji ruchu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton. Przykładem jest tutaj między innymi Wrocław, który nie tylko wprowadził rygorystyczne ograniczenia czasowe pozwalające na wjazd pojazdów ciężarowych powyżej 18 ton w sumie przez 6 godzin dziennie (w godzinach bez szczytu komunikacyjnego), ale również postawił na automatyczny system ważenia pojazdów na bramownicach wjazdowych. Jednocześnie do systemu automatycznego ważenia dostęp ma Inspekcja Transportu Drogowego, która bardzo chętnie z niego korzysta wystawiając mandaty za niestosowanie się do ograniczeń. W szczególnych przypadkach można uzyskać zgodę na wjazd pomimo obowiązującego ograniczenia, jednak jej uzyskanie wymaga udokumentowania konieczności wjazdu oraz miesiąca czasu (tyle wynosi ustawowy termin na rozpatrzenie wniosku).

Parkowanie na chodniku

Parkowanie samochodem ciężarowym jest szczególnie utrudnione. Oprócz standardowych znaków dotyczących zakazu parkowania i postoju, należy pamiętać również o art. 47 ustawy prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że nie jest dopuszczalne zatrzymanie i postój na chodniku pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony.

Podsumowując, powyższe przepisy dla kierowców cieżarówek są jednymi z najważniejszych, jednak zarazem nie wszystkimi przepisami, o których istnieniu należy pamiętać. Niezależnie od tego, czy prowadzimy ciężarówki Iveco, Man, czy Daf, obowiązują nas te same uregulowania zależne wyłącznie od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zestawu pojazdów.

Po więcej informacji zapraszamy do dealera i serwisu samochodów dostawczych i ciężarowych Iveco CTC – https://ctc.iveco.pl/

[Głosów:16    Średnia:2.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ