Prowadząc firmę warto zabezpieczyć się przed konsekwencjami wielu trudnych do przewidzenia zdarzeń. Jedną z takich nieprzewidzianych okoliczności może być uszkodzenie maszyny w trakcie jej pracy lub postoju, podczas jej przenoszenia z miejsca na miejsce, montażu lub demontażu. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń pozwala pokryć koszty naprawy, gdy dojdzie do uszkodzenia lub pokryć koszty związane z koniecznością zakupu nowej maszyny, gdy dotychczas użytkowana maszyna ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów ubezpieczeń majątkowych, także z tego rodzaju ubezpieczenia mogą korzystać przedsiębiorcy, osoby prywatne oraz jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi.

Co można ubezpieczyć?

W dzisiejszych czasach ubezpieczyć można praktycznie każdy przedmiot, sprzęt czy narzędzie. W praktyce ubezpiecza się tylko te przedmioty, które mają dość dużą wartość i są istotne dla firmy ze względu na pełnioną przez nie funkcję. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń może zatem odnosić się zarówno do sprzętu elektronicznego, jak również do urządzeń przemysłowych czy pojazdów typu wózek widłowy. Ubezpieczenia tego typu nie odnoszą się natomiast do klasycznych pojazdów rozumianych jako środek transportu, do maszyn wykorzystywanych do pracy pod ziemią czy do pracy na wodzie. Prowadząc firmę produkcyjną można ubezpieczyć praktycznie każdą z maszyn wykorzystywanych w procesie produkcji, a także urządzenia wykorzystywane do sprzątania czy załadunku/rozładunku towarów.

Od czego można ubezpieczyć maszyny?

firma technologiczna

Podobnie jak w przypadku klasycznych ubezpieczeń majątkowych, maszyny ubezpiecza się od uszkodzeń wielu rodzajów. Ogólnie mówiąc, są to wszelkie uszkodzenia, które mogą powstać w trakcie eksploatacji danego urządzenia i które nie powstały z winy ubezpieczającego – te, które wynikają z wadliwego wykonania maszyny, z usterki technicznej, z przepięcia prądu lub innego czynnika obiektywnego, niezależnego od woli i intencji osoby, która ubezpiecza maszynę. W niektórych przypadkach istnieje możliwość negocjowania zakresu ubezpieczenia maszyny od uszkodzeń o specyficznej naturze. W zdecydowanej większości przypadków ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń ma jednak formę umowy ramowej, która nakreśla ogólne sytuacje, w jakich ubezpieczający ma prawo do odszkodowania. Klasycznym przykładem może być sytuacja, gdy dochodzi do celowego zniszczenia lub uszkodzenia maszyny przez osobę trzecią. Wtedy po otrzymaniu potwierdzenia z policji, ubezpieczyciel nie powinien robić najmniejszego problemu z wypłatą odszkodowania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ